Природен оркестър

Слънце, грей !
Прожекторите нагласявай!
Птичке, пей !
В хора ти припявай!
Ветре, свири на своята флейта!
Растения танцувайте навред!
А вий дървета, изсипвайте листа безчет!

Птици

Лястовицата лети в небето,
а пък гларусът се вихри над морето.
Яребицата се разхожда важно
из полето, но не стъпва на морето.
Всички птички имат свое място и
къде е то пределно им е ясно.

Зима

Хей, човече, виж зима е вече!
Виж, как снежинките валят,
като в приказка искрят.
Тази гледка е красива,
и прекрасна, и игрива.
А как таз картина тъй бързо ще отмине!
А до тогава с близки ти се събери
и играйте весели игри!