Птици

Лястовицата лети в небето,
а пък гларусът се вихри над морето.
Яребицата се разхожда важно
из полето, но не стъпва на морето.
Всички птички имат свое място и
къде е то пределно им е ясно.