Парк мир и дружба

Студентите са плъзнали като гъби след дъжд